Ney yapımı, ney açma, ney üretimi

Ney Perde Açma Şablonu

e-Posta Yazdır PDF

Ney üflemeye tevessül eden çoğu kişi ney açmayı da aklından geçirir.

Eskiler üflemeyi ve açmayı beraberce öğrenirmiş. Usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen mûsîkimizde ney meşklerinin yanısıra kendi neyini açmayı da öğrenirmiş öğrenci.

Müzikolog Mehmet Yektay beyefendinin hazırladığı Ney açma şablonu, perdeleri açarken doğru akordu bulmak için yardımcı olan bir dosyadır. Bu exel şablonuna kamışın boyu gibi bilgileri yazdığımızda perdeleri açarken bize güzel bir hesap rehberi olmaktadır.

TRT Müzik

TRT Müzik Kanalının Adı Değişsin Önerim: TRT ARABESK

e-Posta Yazdır PDF

Değerli Musîkiseverler,

TRT Kurumu, Türk Müziği'ne bir okul gibi hizmet etmiş bir kurum.

Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce TRT-4 yayından kalktı ve yerine "Çocuk Kanalı" yayına sokuldu.

TRT-Müzik adıyla yeni bir tv kanalı da yayına başladı. TRT, yine bir kültür lokomotifi olarak görevini devam ettireceği yönündeki beklentilerim maalesef bir hayalmiş. Zira TRT-Müzik kanalında "Türk Müziği" artık "Alaturka" adıyla anılmaya başlanmıştı bile. Saz musîkisi, klasik takımlar, fasıllar... artık sadece rüyalarımda vardı.

Bugün "Akşam Sefası" isimli arabesk-hafif batı müziği melezi programlar TRT'nin en kaliteli(!) yapımları olarak yansıtılmaktadır.

"Girift" Sazımız Yeniden Hayat Buldu

e-Posta Yazdır PDF


Değerli musikiseverler,
100 yıl önce musikimizin ikinci bir nefesli sazı vardı. Bu saz "girift" idi.
Girft'in kelime anlamı karışmış, içinden çıkılması zor, çapraşık olandır.

Girift sazımız görünüm olarak neye benzese de perde(delik) sayısı, boyu ve perdelerin açılış sistemi itibariyle Ney'den farklılık gösterir. Ney arkadaki aşiran perdesi ve önde 6 perde ile toplam 7 perdeden yani delikten müteşekkildir. Girift ise arkada 1 önde 7 olmak üzere toplam 8 deliklidir. En alttan birinci delik serçe parmak ile kapatılır. Bu delik diğer perdelerden 2 mm daha saparak merkezlenerek açılır. Üfleme tekniği olarak Ney'den daha hassas bir sazdır. Minik bir dudak hareketi ile bir sesin tizi ve pesini çıkarmak mümkündür. Bas karakterli , kendine has sesi vardır.

Adnan Menderes, Alaeddin Yavaşça, Doktor Nazım

Bir Yasaklı Şarkı (Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var)

e-Posta Yazdır PDF

Değerli okuyucularım,Size bu yazımda yasaklı bir şarkının hikâyesini anlatacağım.
Yazının sonuna kadar okuduğunuzda pek çok şey öğreneceğiniz muhakkak.

Şarkının sözleri bu şekildedir: